Lettertype voor dyslectici: 'Zwijsen Dyslexie Font'

Over het lettertype

De vormgeefster van het lettertype Zwijsen Dyslexie Font is zelf dyslectisch en heeft op grond van onderzoek en haar eigen ervaringen een lettertype ontwikkeld dat niet uitgaat van de schoonheid van de letters, maar van de leesbaarheid van de individuele letters. Dit betekent bijvoorbeeld dat de b en de d geen spiegelbeelden van elkaar zijn. In de vormgevingswereld niet bepaald een esthetisch uitgangspunt, maar met het oog op de leesbaarheid wel effectief.

Deze individuele aanpak van de letters heeft als gevolg dat elke letter op zichzelf komt te staan. Stokken en staarten aan letters (l, d en g, j etc) zijn relatief lang om hun leesbaarheid te vergroten. De rondjes in de a, e en o en de opening van de u zijn relatief groot gehouden zodat deze letters niet ‘dichtlopen’.

Onderzoek naar het lettertype

Naar lettertypes voor dyslectici is beperkt onderzoek gedaan (er zijn nu twee lettertypes op de markt). Uitgeverij Zwijsen heeft, voordat het lettertype werd verbonden aan de uitgaven van Zoeklicht Dyslexie, onderzoek laten doen naar het lettertype 'Zwijsen Dyslexie Font'. Dit lettertype is in het onderzoek vergeleken met een schreefloze letter (Helvetica, hierbij zijn geen ‘haakjes’ aan de letters te zien) en een letter met een schreef (Times New Roman).

Onderzocht is of er verschillen zijn in leessnelheid. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 26 kinderen (13 jongens en 13 meisjes) van 7 jaar bij wie dyslexie was vastgesteld. Na het analyseren van de resultaten bleek dat de verschillen tussen de lettertypes zo klein zijn dat die verschillen verwaarloosbaar zijn. Er is dus geen verschil in leessnelheid tussen de verschillende lettertypes. Als er gekeken wordt naar de verschillen in uitkomsten tussen jongens en meisjes, valt op dat meisjes over het algemeen iets beter scoren bij het lettertype Helvetica en jongens bij het lettertype 'Zwijsen Dyslexie Font'.

Dyslectische kinderen geven echter wel aan dat een lettertype dat speciaal voor hen ontwikkeld is, hen meer zelfvertrouwen geeft bij het lezen. Dit kan indirect de leesmotivatie en daarmee het aantal leeskilometers en de leesvaardigheid vergroten.

Kortom: er moet nog meer onderzoek plaatsvinden om te onderzoeken of mensen met dyslexie direct voordeel kunnen hebben bij het lezen met speciaal ontwikkelde lettertypes. Indirect wordt wel het zelfvertrouwen vergroot en daarmee de leesmotivatie en leesvaardigheid gestimuleerd.


Deel met anderen