AVI: handig hulpmiddel!

Veel mensen denken dat het AVI-niveau van een boek een keurslijf is waar je je heel strikt aan moet houden. Maar dat is een misvatting! Gebruik AVI-niveaus op kinderboeken zoals ze bedoeld zijn: als handig hulpmiddel bij het vrij lezen.

Voor ieder kind is er wel een boek op maat te vinden. Als beginnende lezers eenmaal de slag te pakken hebben, is het belangrijk om ze leeskilometers te laten maken. Met het grote aanbod kinderboeken is de leeshonger van iedere lezer te stillen.

Als u uw leerlingen helpt bij het kiezen van een boek, is het belangrijk dat het boek niet te moeilijk is. Met behulp van de AVI-aanduiding op boeken kiest u eenvoudig de juiste boeken. Maar let er wel op dat het onderwerp aanspreekt. Leren lezen staat of valt met motivatie. Als een kind een boek leuk vindt, mag dat best iets boven (of onder) zijn of haar AVI-niveau liggen.

In alle soorten en maten

AVI-boeken, dat zijn toch die saaie boekjes met korte zinnen? Welnee, dat is al lang niet meer zo. Er zijn AVI-boeken in alle soorten en maken. Er zijn bijvoorbeeld informatieve boeken, moppenboeken, samenleesboeken, strips én versjesbundels. Allemaal bedoeld om de technische leesvaardigheid te vergroten én om te genieten van boeken. En ze worden geschreven door bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers, zoals Paul van Loon, Manon Sikkel, Jan Paul Schutten en Martine Letterie.

Wist u dat van ieder boek het AVI-niveau te meten is? Elke uitgever kan boeken laten meten bij Cito. Zij geven het AVI-niveau van het boek door aan de uitgever en die plaatst het op het boek. Het AVI-niveau van een boek wordt vastgesteld door een computerprogramma dat een aantal elementen uit een boek meet. De gemiddelde woordlengte bijvoorbeeld, en hoe vaak woorden in de tekst worden herhaald.

Tips voor AVI-lezen

  • AVI Meegroeiboeken. Dikke boeken met veel verhalen. De verhalen lopen langzaam op in moeilijkheidsgraad.
  • AVI Kanjers. Verhalenbundels voor beginnende lezers. Op elke spread staat een nieuw avontuur.
  • AVI Strips. Strips op AVI-niveau, met een goed leesbaar lettertype en illustraties om de tekst beter te begrijpen.
  • Lees en weet. Boeken met fictie- en non-fictieteksten voor kinderen in groep 3.
  • Reis door ... Ieder boek bevat een verhaal en veel informatie over een land, bijvoorbeeld Suriname.

Deel met anderen