Schrijf u in voor de cursus Open Boek

De cursus Open Boek is ontwikkeld door Stichting Lezen en Jos Walta, adviseur leesbevordering bij kinderboekwinkel De Boekenberg in Eindhoven. De cursus Open Boek heeft als doel om leerkrachten te scholen om de taak van leescoördinator op de eigen school vorm te geven. Als op iedere school twee leerkrachten deze taak toebedeeld krijgen werkt dat het meest efficiënt.

De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse. Een goed functionerende schoolbibliotheek, met zowel fictie als non fictie, is de spil waar het leesonderwijs om draait.

De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten van drie uur afgewisseld met huiswerkopdrachten. De slotopdracht van de cursus betreft een plan voor het op een hoger niveau brengen van de leesbevordering op school.

Direct naar de cursus Open Boek


Deel met anderen

Bestel een kinderboekenpakket!

Er zijn al pakketten voor elke groep, er komen regelmatig nieuwe bij. Bouw je schoolbieb nu direct op.