Leesbevordering: waarom lezen op school zó belangrijk is

Het zit eraan te komen: de eis om het vrij lezen op school vorm te geven. Elk kind zal op school leeservaring moeten opdoen. En kennis moeten maken met boeken, schrijvers, verhaalsoorten en schrijfvormen. Kortom: elke school moet werken aan leesbevordering.

Leesbevordering en leesplezier

Werken aan leesbevordering? Bied kinderen dan activiteiten die het lezen stimuleren. En werk aan een positieve leeshouding. Eigenlijk draait bij leesbevordering alles om leesplezier en leesfrequentie. En hoe kan dat beter dan via informeel of vrij lezen? Leesbevordering is meer dan liefde voor lezen en boeken. Want kinderen die graag en veel lezen, hebben vaak een betere leesvaardigheid en een beter leesbegrip.

Leesbevordering en de vijf v’s

Stichting Lezen werkt actief aan leesbevordering. De stichting stimuleert leesbevordering met de vijf v’s. Voor u zijn deze v’s een makkelijke checklist. Dit is leesbevordering volgens de vijf v’s:

  1. Veel (voor)lezen
  2. Variatie
  3. Vaste (voor)leescoördinator
  4. Vaker in de (school)bieb
  5. Volg je leerlingen.

Literair competent op de basisschool

Basisschoolleerlingen die literair competent zijn? Over niet al te lange tijd wordt literaire competentie ook in het basisonderwijs een meetpunt. Stichting lezen (De doorgaande leeslijn 0-18 jaar, 2005) ziet literaire competentie als ‘een vorm van geletterdheid’. Een lezer is literair competent als hij:

  • wegwijs is in het brede aanbod van boeken en organisaties
  • kennis heeft van kenmerken van literaire teksten en daarmee waardering kan ontwikkelen voor die teksten
  • die waardering vervolgens beargumenteerd kan formuleren.

Voor het basisonderwijs is dat heel wat. Maar als leerkracht kunt u leerlingen zeker helpen literair vaardig te worden. Het gaat erom dat kinderen plezier beleven aan lezen, dat ze de (literaire) waarde van boeken herkennen en waarderen, dat ze leren praten en schrijven over boeken en dat ze weten hoe en waar ze leuke boeken kunnen vinden.

Meer boeken thuis, langer naar school

Het belang van leesbevordering blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder 70.000 gezinnen. Kinderen die opgroeien in een huis met meer dan 500 boeken, volgen gemiddeld drie jaar langer onderwijs! Ook heeft een kind van ouders met veel boeken, bijna 20% meer kans om de universiteit af te maken. Een kind in een huis met 25 boeken gaat twee jaar langer naar school. Stichting Lezen Vlaanderen waarschuwt in een artikel op haar website wel dat een stapel boeken in huis niet genoeg is: ‘Het emotionele aspect van boeken lezen is heel belangrijk. Door samen te lezen, creëer je een geborgen sfeer. Elke avond een verhaaltje voorlezen biedt structuur aan kinderen, wat heel belangrijk is voor hun ontwikkeling.’

Boek promoten

Kent u dat? U leest een boek en denkt: ‘Dit is nou echt een boek voor Joep!’ Of: ‘Dat zou Lisa moeten lezen.’ Met deze downloads kunt u samen met uw leerlingen en collega’s op een eenvoudige manier aan boekpromotie doen!


Downloads:

Promotie: leerlingen onderling

Promotie: leerkracht naar leerling

Promotie: leerkrachten onderling

Deel met anderen

Hoe fit is uw bieb? Doe de gratis schoolbiebscan!  

Bestel een kinderboekenpakket!

Er zijn al pakketten voor elke groep, er komen regelmatig nieuwe bij. Bouw je schoolbieb nu direct op.