Leesproblemen

Soms blijkt het leren lezen en/of spellen bij een kind moeilijker te verlopen dan bij leeftijdgenoten. Een mogelijke oorzaak is dyslexie. Er is een groot verschil tussen dyslexie en andere lees/spellingsprobleem. Bij een lees/spellingsprobleem is sprake van een leerachterstand met veel oefenen weg te werken is. Bij dyslexie ligt dit anders, doordat het vaak aangeboren is. Ook na flink oefenen (bijvoorbeeld extra lezen of individuele bijles) zal een kind met dyslexie moeite blijven houden met lezen en schrijven.

Meer informatie over leesproblemen en wat eraan te doen is vindt u hieronder. Deze informatie wordt op termijn verder uitgebreid.


Deel met anderen

Bestel een kinderboekenpakket!

Er zijn al pakketten voor elke groep, er komen regelmatig nieuwe bij. Bouw je schoolbieb nu direct op.