Zomerlezen: voorkom het zomerverval!

Wat is het zomerverval?

De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval.

Wijs ouders op het belang van lezen in de zomermaanden! Wijs ze bijvoorbeeld op zwijsenouders.nl/zomerlezen in je digitale nieuwsbrief of via sociale media. Download ook de tips voor ouders en geef ze mee voor de vakantie!

Zomerlezenpakketjes met lees-doeboekjes

Jaarlijks stellen wij zomerlezenpakketjes samen met aantrekkelijk geprijsde leesdoeboekjes die je kunt meegeven aan je leerlingen. Ieder pakket bevat 5 dezelfde zomerse leesdoeboekjes per jaargroep (dus 1 titel per pakket).

De boekjes sluiten aan bij de methode Veilig Leren Lezen (zowel de 2e maan- als de kim-versie) en bij Estafette. De perfecte voortzetting van leesbevordering in de zomervakantie dus!

Door de verschillende soorten teksten en doe-activiteiten wordt het kind in de zomervakantie uitgedaagd te lezen. Door de samenstelling van strips, moppen, versjes, samenlezen / toneellezen, informatief etc. is het een leuk afwisselend boekje.

Zomerlezen bestellen 

Lees-doeboekjes 2017

Hieronder een selectie uit de lees-doeboekjes

Deel met anderen

Zomerlezen bestellen 

Tips voor ouders

Wijs ouders op zwijsenouders.nl/zomerlezen, bijvoorbeeld in je digitale nieuwsbrief of via sociale media. Download ook de tips voor ouders en geef ze mee voor de vakantie!